Hyppytekniikka taustaa

Kiinnostus koirien hyppytekniikan kehittamiseen nousi jo parikymmenta vuotta sitten. Ensimmainen perusteos Jumping from A to Z – Teach your dog to soar. C.Zink & J.Daniels, 1996  julkaistiin USA:ssa. USAsta tulevat myos parhaiten dokumentoidut hyppytekniikan taitojen opettamisen menetelmat: Linda Mecklenburgin menetelma ja Susan Salon menetelma. Myos Euroopassa on hyppytekniikkaa mietitty – yhta pitkalle dokumentoituja menetelmia ei sielta kuitenkaan loydy.

Eri menetelmia

Mecklenburgin menetelmassa koira opetetaan ensin ylittamaan este pudottamatta rimaa. Jatkoharjoituksissa koira oppii saatelemaan hyppyjaan ohjaajan antamien vihjeiden mukaan. Linda Mecklenburg on ansioitunut  kuvailemaan esteelle liian aikaisin ponnistamisen ongelmatiikkaa  ja nimennyt ilmion ”Early Take-Off Syndrome”:ksi. Lindan menetelma on dokumentoitu kirjassa Developing Jumping Skills, Linda Mecklenburg, 2008.

Susan Salon menetelmassa koira opettelee ensin kayttamaan kehoaan hypyilla oikein – kaytannossa laukkaamaan oikealla tavalla esteiden yli. Oikea kehonkaytto loytyy hyvin matalilla hyppyjumppasarjoilla, joita suorittaessaan koira saa kokeilla erilaisia keinoja selviytya sarjasta. Estesarjalta saamiensa tuntemusten perusteella koira harjoitusten edetessa korjaa kehonkayttoaan kohti tehokasta, turvallista ja koiran anatomialle sopivaa tapaa suorittaa hyppaaminen. Kun oikea kehonkaytto on opittu, menetelma tarjoaa taidon yllapitoharjoitteiden lisaksi laajan variaation harjoitteita, jotka kehittavat koiran arviointitaitoja. Susan Salon menetelman tavoitteena on itsenaisesti hyppaamisen hoitava koira, joka paitsi osaa suoriutua hypyista tehokkaasti ja turvallisesti, tekee sen itsevarmasti ja iloisesti. Susanin menetelmasta on julkaistu monia koulutus-DVD:ta, joita saa tilata Suomessa useista verkkokaupoista (Agi.fi, Canis.fi).

Susan Salon hyppytekniikkamenetelma Skandinaviassa

Vappu Alatalo opiskeli tiiviisti Susan Salon kursseilla 2005-2007 Kaliforniassa asuessaan. Ensimmaiset kurssit jarjestettiin Suomessa kevattalvella 2007 Veikkolassa ja Turussa, kun AllK9Sports:in Mia Laamanen tuotti Vapun kouluttamaan.

  • 2007-2010 Vapun vetamien hyppykurssien maara hiljalleen lisaantyi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
  • 2010 Vappu palasi Suomeen, minka jalkeen hyppytekniikkakoulutusten maara Suomessa on tasaisesti kasvanut. Kursseja on tilattu vuosittain myos Ruotsiin ja Norjaan.
  • Suomessa koulutusta tarjoavat myos Vapun kursseille alkuvuosina osallistuneet Ulla Kaukonen ja elainfysioterapeutti Patricia Hirn.

Kevaalla 2014 Vappu aloitti ensimmaisen agilityvalmentajille suunnatun hyppytekniikan koulutusryhman. Tavoitteena on saada tata kautta laadukas hyppytekniikan peruskoulutus osaksi agilityn perusopetusta eri puolilla Suomea.

Millainen on hyvä hyppytekniikkakoulutus?

Koulutusta varatessasi varmista, missä ja miten kouluttaja on opiskellut hyppytekniikkamenetelmiä ja miten laaja kokemus hänellä aiheesta on. Hyppytekniikkaharjoitteet osaavissa käsissä auttavat koiraasi, mutta väärin sovellettuna ja liian vaativiksi rakennettuina harjoitteet saattavat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

Hyvällä kouluttajalla on takanaan satoja koulutustunteja hyppytekniikassa, kokemus omien koirien kouluttamisesta hyppytekniikassa ja kokemusta erirotuisista ja -ikäisistä koirista.

Tärkein hyppytekniikkakouluttajan taito on osata katsoa koiraa ja toteuttaa harjoitteet ja niiden vaativuustaso koiran taitojen ja fyysisten kykyjen mukaan. Osaava kouluttaja perustelee valintansa ja antaa sinulle palautteen koirasi taidoista sekä harjoitteita kotitehtäväksi.